Lærebok i operativsystemer for Java-programmerere

 316 total views,  1 views today

For en god del år siden skrev jeg en lærebok i operativsystemer (OS) for Java-programmerere. Tanken med boken var å fokusere på de sidene ved et OS som en programmerer trenger å kjenne til for å kunne skrive korrekte og effektive programmer. Alle eksemplene på programkode i boken er skrevet i Java.

Selv om en del år er gått siden boken ble gitt ut byr den fortsatt på relevante diskusjoner og gode programeksempler for synkronisering, beskyttelse, kommunikasjon og lagring.

Boken er nå i “Public Domain” og kan brukes fritt uten betaling. Det skal likevel alltid henvises til bokens tittel og forfatterens navn om den brukes (også i utdrag). Rammen nedenfor viser en digital versjon av boken i PDF-format som kan lastes ned.

https://fongen.no/JavaOS.pdf